Wednesday, August 23, 2017


Меню

Фотогалерея

DSC_0668_resize

Підписка на новини:
Наші новинні потоки:

RSS 2.0 FeedВконтакті ЖЖ-Синдикація


Рубрики новин


Коментарі


Привіт,


Друзі та партнери


Статут

Регламент

Правила внутрішнього розпорядку Радіо “КВІТ”

1. Основні положення

1.1 Радіо “КВІТ” знаходиться і діє на території НаУКМА;

1.2 Радіо “КВІТ” підпорядковується Могилянській школі журналістики і діє відповідно до положень і наказів прийнятих адміністрацією НаУКМА;

1.3 Радіо “КВІТ” складається зі студентів НаУКМА, які набираються до Радіо на конкурсних засадах зазначених у цьому Регламенті.

2. Обрання Dj-ського складу

2.1 Кожен студент НаУКМА, що бажає стати Dj (особа, яка грає музику) мусить мати певні якості:

 • знання музичної техніка та електроніки;
 • знання у сфері музики та стилів музики;
 • освіченість, комунікабельність, досвід роботи в даній сфері (не є обов’язковим);
 • вміння говорити, чітку вимову;

2.2 Заява на участь у конкурсному відборі подається студентом Координатору Радіо “КВІТ” (про посади див. нижче) за два тижні до проведення відбору у письмовій формі. Форму заяви визначає Координатор.

2.3 Відбір до складу Dj проводиться у вересні, у відборі може брати участь як старий склад, так і нові претенденти на правах рівності. Dj працює у Радіо “КВІТ” один навчальний рік.

2.4 Журі, яке обирає нових Dj-їв складається з Координатора, експерта та Директора Могилянської школи журналістики. Директор затверджує результати виборів. Директор може відхилити будь-якого претендента на посаду Dj.

2.5 Координатор – це особа, студент, який обирається на один рік голосуванням всього складу Dj-їв Радіо “КВІТ”. Його обрання затверджує Директор Могилянської школи журналістики. Обрання Координатора відбувається в кінці січня. Основні засади проведення виборів вирішуються на загальних зборах Радіо “КВІТ”.

3. Права і обов’язки Dj-їв

3.1 Dj Радіо “КВІТ” зобов’язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку прийняті НаУКМА та дотримуватись норм даного регламенту та додатків до нього.

3.2 Dj зобов’язаний виконувати роботу та накази, які на нього покладено Координатором або Директором Могилянської школи журналістики (проведення ефіру, участь в масовому заході, тощо);

3.3 Dj має право на відпрацювання, що надається у розмірі 100 годин за виконання основного обов’язку Dj (проведення ефірі) та 100 годин за виконання додаткових функцій та обов’язків, покладених на нього Координатором.

3.4 Додаткові обов’язки покладаються на Dj Координатором одразу після обрання з даного переліку:

 • фотограф-журналіст;
 • інформаційний адміністратор;
 • технічний адміністратор;
 • Pr-менеджер;
 • діджей;
 • дизайнер;
 • івент-менеджер
 • адміністратор сайту

(див. відповідний додаток)

3.5 Dj відповідає за проведення ним ефірної програми та стан радіовузла під час проведення ним програми (див. відповідний додаток), систематична халатність з боку Dj надає підставу для виключення його зі списку членів Радіо “КВІТ” (див. відповідний додаток);

3.6 Dj-ю забороняється знаходитись в приміщенні радіовузла пізніше закінчення робочого дня; дозвіл надає Директор Могилянської школи журналістики або Координатор за погодженням Директора Могилянської школи журналістики;

3.7 Dj-ю забороняється представляти інтереси Радіо “КВІТ” в адміністрації без погодження Координатора, а також укладати будь-які угоди (письмові чи усні) без відома Координатора;

3.8 Dj має право обирати і бути обраним на посаду Координатора;

3.9 Dj має право брату участь у спеціальних або авторських програмах, які проводяться на Радіо “КВІТ”;

3.10 Dj має право на участь в організації і проведенні масових заходів, які організовує або підтримує Радіо “КВІТ”;

3.11 Dj має право на інші дії, які не суперечать наказам Директора Могилянської школи журналістики і Координатора.

4. Права і обов’язки Координатора

4.1 Координатор – це особа, яка представляє інтереси Dj-їв та Радіо “КВІТ”;

4.2 Координатор зобов’язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку, прийняті в НаУКМА та дотримуватись норм даного Регламенту;

4.3 Координатор зобов’язаний представляти інтереси Радіо “КВІТ”, укладати домовленості або угоди щодо діяльності радіо за погодженням Директора Могилянської школи журналістики;

4.4 Координатор зобов’язаний відповідати за діяльність Dj-їв, за виконання наказів адміністрації НаУКМА, за порядок в радіовузлі, за організацію і проведення виборів до складу Dj-їв та на посаду Координатора;

4.5 Координатору забороняється свавільне використання приміщення радіовузла або апаратури у власних цілях. Порушення цього пункту тягне за собою звільнення з посади Координатора або остаточне виключення зі складу Радіо “КВІТ”;

4.6 Координатор має право надавати інструкції Dj-ям, які є обов’язковими до виконання;

4.7 Координатор має право складати графік роботи персоналу Радіо “КВІТ” (розподіл днів серед Dj-їв, затвердження музичної програми, затвердження авторських програм, тощо);

4.8 Координатор має право змінювати положення Регламенту за згодою Директора Могилянської школи журналістики.

5.Додаткові положення

5.1 Кожен член Радіо “КВІТ” (Dj та Координатор) після обрання до складу радіо підписує цей документ, чим зобов‘язує себе виконувати його положення;

5.2 Директор Могилянської школи журналістики на початку кожного навчального року затверджує Регламент, який може бути змінений;

5.3 Склад Радіо “КВІТ” залишає за собою право проведення масових заходів на території НаУКМА та за нею, використовуючи символіку та назву Радіо “КВІТ”;

5.4 Даний документ діє тільки на коло осіб, що підписали його, ті, хто його не підписав, до лав Dj-їв не зараховується (стосується виключно студентів).